Up&Go Website
Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

Welkom op upandgo.nl
Deze pagina behandelt de voorwaarden waarop je onze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van de website accepteer je de voorwaarden en accepteer je ze te gehoorzamen. Als je ze niet accepteert, mag je de site niet gebruiken.

2. Wie zijn wij?

Upandgo.nl wordt beheerd door Life Health Foods UK Ltd. Onze gegevens:
Ons bedrijfsnummer is: 08708205
Ons geregistreerde adres is: Life Health Foods UK Ltd, 60-66 Saffron Hill, Londen, EC1N 8QX
Ons handelsadres is: Life Health Foods UK Ltd, 60-66 Saffron Hill, Londen, EC1N 8QX
Ons BTW nummer is: 193 898 047

3. Gebruik van de Site

Deze site is alleen bestemd voor gebruik door inwoners van Nederland.

Je hebt toestemming voor tijdelijk gebruik van de site, maar we kunnen op elk gewenst moment onze dienst intrekken of wijzigen zonder je in te lichten en zonder dat we er juridisch verantwoordelijk voor zijn. Gebruik de site alleen zoals toegestaan door de wet en deze voorwaarden. Als je dat niet doet, kunnen wij je gebruik opschorten of het volledig stoppen.

Wij volgen ons privacybeleid bij het verwerken van informatie over jou. Je kunt ons beleid lezen op www.upandgo.nl/privacy-beleid

Door de site te gebruiken, ga je akkoord met ons om deze informatie te verwerken en te bevestigen dat de gegevens die je verstrekt accuraat zijn.

Je mag het gebruik en plezier van deze site door derden niet verhinderen. Je gaat akkoord met alle toepasselijke wetgeving, voorschriften en gedragscodes en je bent zelf verantwoordelijk voor alle zaken die voortvloeien uit je gebruik van deze site. Je mag geen inbreuk makend, obsceen, onbehoorlijk of anderszins onwettig of aanstootgevend materiaal of informatie indienen, publiceren, plaatsen, verspreiden of overdragen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de site (bijvoorbeeld het auteursrecht en eventuele rechten in de ontwerpen) en in al het daarop geplaatste materiaal. Alles is beschermd door auteursrechten.

Je kunt één exemplaar afdrukken en één exemplaar van elke pagina van de site downloaden voor uw persoonlijke referentie, maar niet voor commercieel gebruik zonder een vergunning van ons. Je mag niets veranderen en geen gebruik maken van illustraties, video, audio of foto’s afzonderlijk van de tekst die erbij staat.

Als je deze voorwaarden schendt, verlies je je recht om onze site te gebruiken en moet je kopieën die u heeft gemaakt vernietigen of retourneren.

5. Onze juridische verantwoordelijkheid voor jou

Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade die kan optreden in verband met deze site, inclusief eventuele onderbrekingen of vertragingen.

Wij maken geen representaties en geven geen garanties over deze site; Met name garanderen wij niet dat de inhoud ervan virusvrij is. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden we geen aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele besmetting door virus of andere besmetting die voortvloeit uit je gebruik van deze site.

Alle software die door derden wordt geleverd (zoals Acrobat Reader en RealPlayer) is de verantwoordelijkheid van die derde partij.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden die zijn gekoppeld aan deze site. Links van onze site naar andere sites zijn alleen ter informatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor andere sites of verlies dat je lijdt aan het gebruik ervan.

Wij garanderen de nauwkeurigheid van materiaal op onze site niet. We updaten de site vaak en brengen wijzigingen aan, maar we hoeven dit niet te doen, en materiaal op de site is mogelijk verouderd. Geen materiaal op de site is bedoeld om advies te geven, en je mag er niet op vertrouwen. Wij sluiten alle wettelijke aansprakelijkheid en kosten uit die voortkomen uit vertrouwen op de site.

6. Computer overtredingen

Als je een strafbaar feit pleegt onder de Computer Misuse Act van 1990 vervalt je recht om de website te gebruiken onmiddellijk. Wij zullen je melden bij de bevoegde autoriteiten en hun je identiteit geven.

Voorbeelden van computermisbruik zijn het introduceren van virussen, wormen, Trojans en ander technisch schadelijk of beschadigend material.

Je mag niet proberen toegang te krijgen tot onze site of server of een aangesloten database of een ‘aanval’ op de site maken. Wij zijn niet juridisch aansprakelijk voor je voor schade door virussen of ander schadelijk materiaal dat je via onze site ophaalt.

7. Variatie

Wij veranderen deze voorwaarden van tijd tot tijd en je moet ze controleren op wijzigingen omdat ze bindend zijn voor je.

8. Handelsmerk

Up & Go is ons geregistreerd handelsmerk.

9. Contact Us

Stuur een e-mail naar hello@upandgo.nl en neem contact met ons op over eventuele problemen.